Pelisäännöt

Ilves-Kissat – Junioritoiminnan pelisäännöt 

Arvot ja periaatteet toiminnassa

Kissojen junioritoimintaa ohjaavat kaksi periaatetta, jotka ovat ”Tosissaan, mutta ei totisesti” ja ”Kerran Kissa, aina Kissa”. Junioritoiminnassa harjoittelu ja pelaaminen tapahtuvat tavoitteellisesti, mutta lapsen ja nuoren tervettä minäkuvaa, urheilijakuvaa ja kunnioitusta lajia kohtaan korostaen. 

Ystävyys – Kunnioitus – Voitontahto

Tavoitteena on saada positiivisia onnistumisen kokemuksia pakkovoittojen sijaan. Kannustamme myös muiden lajien ja harrastusten harjoittamiseen, sillä tämä tukee jalkapalloilijana kehittymistä. Tutkimusten mukaan useiden lajien harjoittaminen alle 15-vuotiaana tukee huippu-urheilijaksi kehittymistä, mikäli lapsi/nuori urheilijauraa tavoittelee. 

Tärkeintä on innostava, monipuolinen ja kannustava ilmapiiri ja että harjoituksiin sekä peleihin on mukava tulla. Tavoite on, että lapset ja nuoret saavat jalkapallosta itselleen mielekkään, jopa elinikäisen harrastuksen ja voivat niin halutessaan tavoitella tulevaisuudessa myös korkeampia sarjatasoja. Kilpailuelementti on läsnä toiminnassa jo pienestä pitäen. Innostus ja oma motivaatio ovat keskeisessä osassa lapsen ja nuoren harrastusta ja myös sen jatkumista aikuisikään asti. 

”Kerran Kissa, aina Kissa”

Ilves-Kissat on vuonna 1932 ystäväporukan Viipurissa perustama jalkapalloseura, joka siirtyi evakkoon Tampereelle vuonna 1940. Ystävysten perustaman seuran arvot ovat säilyneet tähän päivään asti seuran kaikkien joukkueiden toiminnassa.

Mielekkään harrastuksen ohella tavoitteenamme on, että lapset ja nuoret saavat jalkapallon parista elinikäisiä ystäviä. Kerran Kissa, aina Kissa tarkoittaa sitä, että seurassa on mahdollista viettää hienoja hetkiä ystävien kanssa lapsuudesta aina aikuisiälle asti. Sosiaalisten taitojen ja suhteiden kehittäminen, sekä pelin ja toisen pelaajan kunnioituksen opetteleminen ovat tärkeitä arvoja, joita seurassamme vaalitaan.

Tavoittelemme jalkapallon yleis- ja lajitaitojen sekä fyysisten ominaisuuksien kehittymistä sekä monipuolisten liikunnallisten perusvalmiuksien kehittymistä. Tavoitteena on laadukkaalla ja innostavalla toiminnalla kasvattaa yhteishenkeä ja jokaisen pelaajan sisäistä motivaatiota. Toimintamme tähtää myös siihen, että urheilu antaa lapselle ja nuorelle eväät elämässä pärjäämistä varten ja liikunnalliseen elämäntapaan.

Joukkueen ja seuran tapahtumissa edustamme kaikki Ilves-Kissat seuraa ja sen arvoja. Junioriotteluissa usein sekä pelaajat että pelinohjaajat/erotuomarit ovat lapsia ja nuoria. He ovat kaikki oppimassa ja kehittymässä. On aikuisten tehtävä suojella ja tukea sekä nuoria pelaajia että nuoria pelinohjaajia/erotuomareita. Jokainen vanhempi on velvollinen osoittamaan esimerkkiä omalla kaikkia kunnioittavalla käytöksellä.

Mitä lapsilta odotetaan:

 • kannustetaan joukkuetovereita
 • kunnioitetaan vastustajia ja erotuomareita
 • pyritään yrittämään aina parhaansa
 • opetellaan itsenäisyyttä ja omatoimisuutta
 • ei kiroilla 
 • ketään ei arvostella tai kiusata
 • tapahtumissa pysytään joukkueena ja pukeudutaan yhdenmukaisesti seuran asuun ja toimitaan ohjeiden mukaisesti

Mitä vanhemmilta odotetaan:

 • kannustetaan ja tuetaan lapsia/nuoria. Varmistetaan, että pelaaja saa riittävästi lepoa ja ravintoa
 • peleissä valmentajat ohjeistavat pelaajia, annetaan valmentajille työrauha valmennukseen ja vanhemmat eivät anna lapsille peliohjeita. Peleissä kannustamme, emme arvostele omaa tai muiden lapsia. Erityisesti tappion hetkellä tarvitaan positiivista kannustusta. 
 • peleissä vaihtoalue on vain pelaajille, valmentajille ja muille toimihenkilöille
 • kunnioitetaan vastustajia ja erotuomareita
 • on hyvä tiedostaa, että lapsille usein harjoittelu ja pelaaminen ovat tärkeämpää kuin itse voitto yksittäisessä pelissä. Tukemalla pelaajaa positiivisesti saadaan pidemmän aikavälin tuloksia ja kannustetaan sisäistä motivaatiota. Sisäistä motivaatiota kasvattamalla ehkäisemme drop out -ilmiötä.
 • harjoituksia saa seurata, ei puututa kuitenkaan harjoitusten kulkuun
 • kysyä ja kommentoida saa – palaute valmentajille ja joukkueenjohtajalle annetaan kuitenkin kahden kesken, ei lasten kuullen  
 • omalla käytöksellä näytämme esimerkkiä pelaajille
 • hoidetaan maksut ajallaan
 • sovitut talkoovuorot hoidetaan tasapuolisesti

Vastuullisuus ; Yhdenvertaisuus – Turvallisuus – Päihteettömyys – Yhteinen ympäristö

Seurassamme arvostetaan ja kunnioitetaan kaikkia yhdenvertaisesti. Urheiluharrastuksen on oltava lapselle aina turvallista. Häirintä ja epäasiallinen kohtelu eivät kuulu toimintaamme. Raportoi aina häirinnästä tai epäasiallisesta käytöksestä joukkueen toimihenkilöille tai tarvittaessa seuran puheenjohtajalle.

Emme hyväksy rasismia tai syrjintää missään muodossa harjoituksissa, peleissä tai toiminnassamme. 

Päihteet ja kofeiinipitoiset energiajuomat eivät kuulu treeneihin tai peleihin ja kannustamme terveellisiin elämäntapoihin. 

Kannustamme kestävän kehityksen mukaisiin arvoihin mikä tarkoittaa sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista toimintaa. Kiinnitämme huomiota ympäristölliseen vastuullisuuteen kannustamalla kimppakyyteihin, julkisten tai pyörän käyttöön aina kun mahdollista. Tapahtumissa ei roskata ympäristöä ja huomioidaan tapahtuman ympäristöohjeet. Joukkueen varusteita voidaan kierrättää mahdollisuuksien mukaan. 

Joukkueet ja roolit

Joukkuetasolla päätetään joukkueen tavoitteista, joukkueen pelaajien taitotaso ja sitoutumis vaatimuksista ja tarkemmista treeni määristä sekä sovitaan toimijoiden rooleista. Joukkueissa on hyvä keskustella toimintatavoista ja pelisäännöistä ja avoimesti sopia asioista koko joukkueen kesken. Joukkueen vastuuhenkilöt muodostavat johtoryhmän, joka päättää viime kädessä joukkueen toiminnasta ja kantaa vastuun toiminnan toteutumisesta ja tiedotuksesta. 

Joukkue hankkii 

 • jokaiselle pelaajalle yhdenmukaisen asun ja hoitaa pelaajalisenssit ja vakuutukset
 • maalivahdille varusteet
 • toimihenkilöille yhdenmukaisen asun/asusteen joukkueen tapahtumissa käytettäväksi
 • joukkueelle huoltolaukun ja ensiapuvarusteet (seura tukee tarvittaessa näitä hankintoja)
 • tarvittavan välineistön valmennuksen ja pelaajien käyttöön (seura tukee tarvittaessa näitä hankintoja)

Joukkue huolehtii turnausmaksuista ja erotuomarimaksuista. Toimintaansa varten joukkue voi kerätä rahaa sponsoreita hankkimalla tai mahdollisuuksien mukaan harjoittaa muuta varainhankintaa seuran arvojen ja toimintalinjojen mukaisesti. 

Joukkueet voivat sopia joukkueen roolituksista vapaasti. Alla olevat roolitukset ovat esimerkinomaisia. On hyvä varmistaa, että rooleja ja vastuita jaetaan monipuolisesti eri toimijoiden kesken, jotta toiminta on kaikille mielekästä. 

Pää/ Vastuuvalmentaja

Vastaa valmennuksesta, tekee pelaajavalinnat ja päättää pelaajien peluutuksesta. Luo turvallisen ja kannustavan ympäristön pelaajille kehittyä. Tehtäviin kuuluu kauden suunnittelu, läpivienti ja arviointi toimintakausittain yhdessä muiden valmentajien kanssa.

Valmentaja(t)

Osallistuu aktiivisesti valmennustyöhön ja tukee päävalmentajan valmennustyötä ja -valintoja. Pitävät pöytäkirjaa tarvittaessa peleissä.

Joukkueenjohtaja

Keskeinen rooli toiminnan koordinaattorina. Tiedotusvastuu joukkueen sisäisessä viestinnässä ja yhteyshenkilö seuran ja joukkueen välillä. Kutsuu koolle joukkueen yhteisen kokouksen esim. 1-2 kertaa vuodessa. Pitää pöytäkirjaa tarvittaessa peleissä. Ilmoittaa joukkueen pelattaviin sarjoihin ja turnauksiin.

Rahastonhoitaja

Huolehtii joukkueen toimintamaksujen laskutuksesta. Budjetoi ja seuraa joukkueen kassavirtaa sekä raportoi taloudesta muille toimihenkilöille ja koko joukkueelle. Huolehtii ostolaskut maksatukseen ja varmistaa, että laskut tarkastaa ja hyväksyy aina kaksi henkilöä. Huolehtii hyvän hallinnon ja avoimen tiedotuksen toteutumisesta joukkueessa.

Huoltajat

Toimivat yhteistyössä ja tukena valmennuksen ja joukkueenjohdon kanssa. Huoltaja auttaa harjoituksissa ja peleissä sekä pelimatkoilla ensiaputilanteissa ja huolehtii huoltolaukun sisällöstä, juomapulloista, liiveistä tms. joukkueen sopimalla tavalla.

Lisätietoa: Palloliitto – harrastamisen arvot ja toimintaohjeet

valmentaja kertoo ohjeita ja pelisääntöjä joukkueelle.